Chúng ta đều sai rồi, đôi khi bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ – #Status

Chúng ta đều sai rồi, thời gian cũng sai rồi. Cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm, tưởng rằng nghiêm túc thì có thể giữ chặt, tưởng rằng đôi bên chịu quá nhiều thương tổn thì có thể cảm động ông trời, tưởng rằng dũng cảm quên đi tất cả là được.

Chúng ta đều sai rồi, đôi khi bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*