Chúng ta, không phải tình bạn, cũng chẳng phải tình yêu, càng không phải người dưng. – #Status

Chúng ta, không phải tình bạn, cũng chẳng phải tình yêu, càng không phải người dưng. Có nhưng mối quan hệ chữ thương đến trước cả chữ yêu, tiến cũng không được, mà lùi cũng chẳng đành ..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*