Chúng ta rốt cuộc là gì? Là bạn bè thì dư chút thân thiết, là người yêu thì lại thiếu chút thương yêu. Cho nên cuối cùng, chúng ta – #Status

Chúng ta rốt cuộc là gì? Là bạn bè thì dư chút thân thiết, là người yêu thì lại thiếu chút thương yêu. Cho nên cuối cùng, chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Bỏ đi thì không nỡ, quan tâm lại hóa ra thừa!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*