Chúng ta thường oán trách người khác không hiểu mình, nhưng thật ra chính chúng ta cũng vậy… – #Status

Chúng ta thường oán trách người khác không hiểu mình, nhưng thật ra chính chúng ta cũng vậy…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*