Chút tâm tư như thường lệ khi chạng vạng nửa đêm – #Status

Chút tâm tư như thường lệ khi chạng vạng nửa đêm

Anh gửi cho anh, gửi cho người chẳng thể đếm

Một thân cô độc tựa bóng trăng ngả bên thềm

Đã lâu rồi chẳng có một niềm vui gõ cửa.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*