Có câu nói thế này: Đừng hiểu chuyện quá sớm, đừng trải đời quá sâu, đừng yêu quá sâu đậm, đừng ngủ quá muộn, đừng ăn quá no, đừng quá tốt với người k – #Status

Có câu nói thế này: Đừng hiểu chuyện quá sớm, đừng trải đời quá sâu, đừng yêu quá sâu đậm, đừng ngủ quá muộn, đừng ăn quá no, đừng quá tốt với người khác, đừng tin tưởng quá nhiều.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*