Có độ thời gian như bây giờ, tôi chẳng còn muốn đi đâu, chỉ mong được ở nhà, làm chuyện mình muốn làm, làm việc mình cần làm, nhắm mắt, và được nghỉ n – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*