Có đôi khi, ngôn ngữ đều là giả tạo, chỉ có cùng nhau trải qua mới được coi là thật.. – #Status

“Đừng vội vàng quen thuộc với một ai đó, đừng nghĩ rằng khi vừa nói chuyện đã có rất nhiều đề tài chung, có rất nhiều điểm giống nhau thì các bạn là tri kỷ khó gặp.

Có đôi khi, ngôn ngữ đều là giả tạo, chỉ có cùng nhau trải qua mới được coi là thật…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*