Có đôi lúc em cảm thấy bản thân như bị cả thế giới bỏ rơi vậy – #Status

Có đôi lúc em cảm thấy bản thân như bị cả thế giới bỏ rơi vậy

Em luôn chỉ có một mình , cô đơn một mình , buồn một mình và làm mọi thứ chỉ một mình….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*