Cô gái, chúc em tất cả! – #Status

“Chúc em những năm tháng mới có thể cười nhiều hơn, khóc ít đi, hạnh phúc nhân đôi. “

🙁

Chúc em những năm tháng mới có thể quên đi chuyện cũ. Trân trọng hiện tại, yêu lấy bản thân.

Chúc em những năm tháng mới mạnh mẽ đúng lúc, yêu đuối đúng khi. Đừng cố gồng mình quá nhiều, những năm tháng qua em vất vả đủ rồi.

Chúc em những năm tháng mới đi đúng đường, chọn đúng người, không còn phải nói hai chữ “Giá như”.

Chúc em những năm tháng mới bình an – là bình an ở trong tim ấy…

Cô gái, chúc em tất cả!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*