Có lẽ đến một lúc nào đó, chúng ta không còn muốn ngồi ở sân bay để chờ một chuyến tàu hoả nữa. – #Status

“Có lẽ đến một lúc nào đó, chúng ta không còn muốn ngồi ở sân bay để chờ một chuyến tàu hoả nữa. Có lẽ chúng ta sẽ đến một trạm xe buýt nào đó, bước lên xe và đến một nơi khác, để tìm một ai đó, xứng đáng với mình hơn.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*