Có lẽ, mỗi người đều gặp được một người mà chẳng thể ở bên. – #Status

Có lẽ, mỗi người đều gặp được một người mà chẳng thể ở bên.

Không nỡ buông tay, tiếp tục kiên trì lại quá mệt mỏi, dày vò nhất là yêu nhưng chẳng thể ở bên nhau.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*