Có lẽ mọi người trong đời đều nên thử độc thân một thời gian dài. – #Status

Có lẽ mọi người trong đời đều nên thử độc thân một thời gian dài. Một mình làm tất cả mọi thứ, một mình đối chọi với sự nhàm chán trong cuộc sống của mỗi cá nhân và học cách làm mới mình mỗi ngày.

Nếu bạn đã có thể hạnh phúc một mình, lúc ấy, đón nhận thêm một người nữa vào cuộc sống của mình sẽ không còn nhiều trúc trắc nữa. Đôi khi phải đi qua những khoảng thời gian như địa ngục người ta mới biết học cách để độc lập, để điềm nhiên vui vẻ mỗi ngày. Tôi không rõ người ta nói sao về việc hai người bù trừ nhau trong một mối quan hệ, tôi chỉ buồn nhớ đi nhớ lại một câu mình thích trong một bài hát:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*