Có một khoảng thời gian bạn sẽ chọn cô đơn thay vì để mình bị tổn thương thêm một lần nữa.:( Có đôi khi cô đơn là cách ít tổn thương nhất cho bản thân – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*