Có một kiểu người nóng tính và mau nước mắt, cố chấp và cứng đầu. – #Status

Có một kiểu người nóng tính và mau nước mắt, cố chấp và cứng đầu. Nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Luôn tỏ ra mạnh mẽ và độc lập trong tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, là người hay cười nhưng dễ bị tổn thương..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*