Có người đời nào sẽ cho mày tình thương, nếu một ngày mày chết dọc đường, có chăng là những ánh mắt hiếu kỳ và những clip được ghi lại dán trên tường – #Status

Có người đời nào sẽ cho mày tình thương, nếu một ngày mày chết dọc đường, có chăng là những ánh mắt hiếu kỳ và những clip được ghi lại dán trên tường .

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*