Có nhiều lúc mệt mỏi vô cùng, nhưng không biết nói cùng ai, cũng không biết phải làm gì. Lúc đó chỉ cần có người chạm nhẹ và hỏi Ổn chứ chắc chắn m – #Status

Có nhiều lúc mệt mỏi vô cùng, nhưng không biết nói cùng ai, cũng không biết phải làm gì. Lúc đó chỉ cần có người chạm nhẹ và hỏi ” Ổn chứ” chắc chắn mọi thứ sẽ vỡ oà…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*