Có những điều, rõ ràng là lòng mình biết. – #Status

“Có những điều, rõ ràng là lòng mình biết… Nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ muốn được nghe một câu trả lời.. Có lẽ gom đủ tuyệt vọng mới buông.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*