Có những giấc mơ ta ghào thét, đớn đau trong đó, hơn những lần ta mong bình yên bên người. Nghiệm thấy đúng với thực tại của mình. – #Status

Có những giấc mơ ta ghào thét, đớn đau trong đó, hơn những lần ta mong bình yên bên người. Nghiệm thấy đúng với thực tại của mình. Ta đã làm gì sai, mà kiếp luân hồi phải gánh chịu như này?

Đơn giản một cuộc sống, an yên một cuộc đời, quả là điều ao ước của bao người, không loại trừ ta.

Sinh ra, được là một kiếp người, ta cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm, cho đời ta ngấm đủ cay đắng, để sau, sau này, lấy đó ta sống phúc, sống đức.

Nhưng ta cũng hờn lắm. Ta nên trách bản thân chưa sống tốt sao? Hay là chưa đủ từ bi với những vết dao đời?

Hài…

…. sống thật khó

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*