Có những khi trời mưa mấy ngày liền, và bạn không ra ngoài từng ấy ngày đó. – #Status

Có những khi trời mưa mấy ngày liền, và bạn không ra ngoài từng ấy ngày đó.

Có những ngày bạn chỉ ru rú một xó, mặc kệ thế giới đang có gì nóng, bạn vẫn lạnh nhạt với mọi thứ, chỉ để nhấm nháp sự tự do đơn độc của mình…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*