Có những loại tình cảm như thế. – #Status

Có những loại tình cảm không rõ ràng, rất nữa vời bạn bè thì không phải, yêu thì chưa tới. Loại tình cảm ấy làm cho người trong cuộc rất khó xử, bởi tiến tới sợ phải mất đi người mình thương, mà buông bỏ thì không đành lòng, nên đành bỏ mặc buông xuôi theo dòng đời vội vã…

Có những loại tình cảm như thế……

Có những loại tình cảm như thế. - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*