Có những mối quan hệ , chẳng biết bước tiếp hay dừng lại . – #Status

Có những mối quan hệ , chẳng biết bước tiếp hay dừng lại . Bước tiếp thêm một bước thì sợ trượt chân mà vấp ngã , lùi lại thêm một bước thì lại không đành lòng . Thế là vẫn cứ thương , nhưng chỉ là im lặng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*