Có những ngày buồn ngủ đến mức ngủ gật, rồi giật mình tỉnh dậy tay vơ vội lấy điện thoại xem có tin nhắn không! – #Status

Có những ngày buồn ngủ đến mức ngủ gật, rồi giật mình tỉnh dậy tay vơ vội lấy điện thoại xem có tin nhắn không! Có những ngày cố gắng online rất rất lâu, buồn ngủ lắm nhưng rồi vẫn ráng đợi. Để rồi chẳng có 1 tin nhắn hay cuộc gọi nào cho mình. Giờ thì mọi thứ qua đi, đến giờ đã không cần phải vậy nữa rồi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*