Có những ngày mệt mỏi chán nản. Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì. Với tôi thì chỉ là cắm tai phone và nghe những bản nhạc thôi. Còn bạn thì sao. Chia sẻ với tôi – #Status

Có những ngày mệt mỏi chán nản.

Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì.

Với tôi thì chỉ là cắm tai phone và nghe những bản nhạc thôi.

Còn bạn thì sao.

Chia sẻ với tôi đi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*