Có những ngày mọi thứ như đổ xụp. – #Status

Có những ngày mọi thứ như đổ xụp.

Vui,buồn một mình gánh

Nặng nhẹ tự mình mang.

Chẳng còn biết điều gì đáng sợ hơn. Nhưng với tôi cho đến thời điểm hiện tại. Điều đáng sợ nhất là một mình vượt qua mọi thứ.Nó khiến tôi có cảm giác như mình chẳng hề tồn tại.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*