.Có những người khác coi cuộc sống là một cuộc hành trình, họ cứ đi mãi, có khi chẳng cần tới đích – #Status

.Có những người khác coi cuộc sống là một cuộc hành trình, họ cứ đi mãi, có khi chẳng cần tới đích…

Với vài người khác nữa, là một chuyến xe, về bến là xong…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*