Có những người, là họ bỏ mình mà đi, dù rất đau lòng nhưng lại chẳng thể ghét, chẳng thể giận nổi. – #Status

Có những người, là họ bỏ mình mà đi, dù rất đau lòng nhưng lại chẳng thể ghét, chẳng thể giận nổi. Duyên chỉ đến thế, có thể làm gì khác ngoài việc bằng lòng và chấp nhận đây?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*