Có những người, quan tâm em vui hay không vui vẻ – #Status

Có những người, quan tâm em vui hay không vui vẻ.

Lại có người, khỏi cần biết em vui hay không vui vẻ, đều có thể bịt tai lại không nghe.

Vậy nên, ngàn vạn lần đừng tin vào lời nói bậy, rằng, kết hôn với ai đều có khác gì nhau. Nếu như không có chân thành, không có bao dung, thực sự sẽ khác rất nhiều đấy.

Một đời dài như vậy, em vẫn là nên tìm lấy một người biết lạnh biết nóng thì hơn…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*