Có những người thích giấu mọi chuyện trong lòng. Họ chưa bao giờ có những cuốn nhật ký viết lại tâm sự của mình – #Status

Có những người thích giấu mọi chuyện trong lòng. Họ chưa bao giờ có những cuốn nhật ký viết lại tâm sự của mình, vì họ tin tưởng rằng, dù cuốn nhật ký đó có khoá chặt cũng không đảm bảo giữ kín mọi bí mật. Chỉ có bản thân mình mới là người giữ bí mật trung thành nhất.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*