Có những nỗi buồn không nên cho ai biết, cũng không nên để cho người ta thương hại. Thà đau buồn lặng lẽ trong một góc phòng nhỏ, còn hơn đau buồn giữ – #Status

Có những nỗi buồn không nên cho ai biết, cũng không nên để cho người ta thương hại. Thà đau buồn lặng lẽ trong một góc phòng nhỏ, còn hơn đau buồn giữa dòng người….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*