Có những thứ chỉ khi không thể quay lại được nữa mới thấy hối tiếc, chỉ như vậy mới nhìn rõ được bản thân đã đánh mất những gì. – #Status

Có những thứ chỉ khi không thể quay lại được nữa mới thấy hối tiếc, chỉ như vậy mới nhìn rõ được bản thân đã đánh mất những gì.

Cuộc đời nhất định sẽ không vì bạn đau lòng mà ngưng đọng thời gian. Mọi thứ vẫn trôi đều, trôi nhanh chỉ mình bạn đứng lại, gặm nhấm, hoài niệm, tỉ lần “giá như”.

Nếu không có những cuộc gặp gỡ thì sẽ khó mà trưởng thành, và không phải lần trưởng thành nào cũng sẽ dễ dàng, đôi lúc nó đi liền với sự mất mát và nước mắt, trống trải vô cùng mà phải lâu thật lâu sau đó, ta mới có thể dần nguôi ngoai, chữa lành chính mình.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*