Có những thứ khiến ta chọn lựa sự lặng im như một sự mặc định để kết thúc mọi vấn đề. – #Status

Có những thứ khiến ta chọn lựa sự lặng im như một sự mặc định để kết thúc mọi vấn đề.

Bởi vì, không phải vấn đề ở việc giải thích được hay không thể giải thích, mà nằm ở chỗ hiểu hay không hiểu mà thôi.

Khoảng cách đâu phải chỉ ở thời gian hay không gian, khoảng cách xa lắm cũng chỉ cần một câu nói. Rồi sau đó, mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa lý.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*