Có rất nhiều việc, cũng chỉ như vậy mà có thể quên dần đi… – #Status

“Hãy làm cho bản thân bận rộn một chút, bận đến nỗi chẳng còn thời gian nghĩ về những chuyện tầm thường không quan trọng.

Có rất nhiều việc, cũng chỉ như vậy mà có thể quên dần đi…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*