Còn đường ấy giờ vắng bóng em rồi. Và giờ mới là lúc anh mới bắt đầu học quên em. Học khỏi nghĩ về em. – #Status

Còn đường ấy giờ vắng bóng em rồi.

Và giờ mới là lúc anh mới bắt đầu học quên em.

Học khỏi nghĩ về em.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*