Còn một khi đàn ông không hiểu được, thì cũng là lúc đàn bà muốn bỏ cuộc – #Status

“Sai lầm của đàn ông khi đối diện với một người đàn bà đang ghen là nghĩ rằng họ ghen vì lòng dạ nhỏ nhen.

Thông minh của đàn ông là biết rằng đàn bà ghen là lúc họ yếu lòng nhất vì sợ rằng có ai đó thay thế được mình trong tình yêu, và đàn ông, bởi thế, trở thành quan trọng nhất.

Còn một khi đàn ông không hiểu được, thì cũng là lúc đàn bà muốn bỏ cuộc.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*