Con người bởi quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình. Dồn hết thảy tình cảm cho một người vốn chính là chặn hết đường lui.. – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*