Còn yêu nhau sao không quay trở lại? – #Status

Còn yêu nhau sao không quay trở lại?

Chỉ bởi vì niềm tin đã mất,sự nghi ngờ lại thêm,làm sao em có thể quay lại trong một mối quan hệ đầy bất an như thế?

Liệu quyết định của em có đúng không?

Khi lí trí lấn át trái tim?

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*