Cứ mạnh mẽ mãi rồi, buồn rầu đến đâu cũng dặn bản thân không được khóc – #Status

Cứ mạnh mẽ mãi rồi, buồn rầu đến đâu cũng dặn bản thân không được khóc, bao nhiêu chuyện đau lòng đến thế vẫn tự cho là nhỏ nhặt rồi giấu ở đâu đó trong lòng. Vậy mà có những ngày lại muốn khóc một trận cho đã đời, cứ ngồi một mình rồi khóc, chẳng vì lý do gì cả.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*