Cũng là lúc bạn nhận ra rằng những dỗi hờn của bạn sẽ chẳng còn được người ta để tâm nữa ! T – #Status

Có một giai đoạn, khi mà con người ta đã quá nhàm chán với những điều đã quá quen thuộc. Họ chẳng còn hứng thú với những thứ ở ngay bên cạnh. Vì họ biết dù có bỏ mặt bạn ở một xó nào đó thì bạn vẫn chỉ ở đó !

Họ tạm thời gác bạn sang một bên để chạy theo những thứ mới mẻ ngoài kia.

Cũng là lúc bạn nhận ra rằng những dỗi hờn của bạn sẽ chẳng còn được người ta để tâm nữa ! Tình cảm bạn cho đi sẽ chẳng được trân trọng đâu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*