Cuộc đời có nhiều chuyện đủ để khiến bạn sụp đổ, nhưng thứ có thể thật sự khiến bạn sụp đổ chính là tâm trạng của bạn – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*