Cuộc đời này là thế, có người khiến bạn đặt lòng tin hết một lần lại một lần, để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. – #Status

Cuộc đời này là thế, có người khiến bạn đặt lòng tin hết một lần lại một lần, để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ dạy cho bạn biết lời nói là thứ rẻ tiền nhất trong đời, và lòng tin, đôi khi chúng ta vẫn luôn đặt sai chỗ. Họ cho chúng ta hiểu được, cảm giác bị phản bội là như thế nào, và họ cũng dạy cho chúng ta biết cách duy nhất để bảo vệ trái tim mình khỏi những thương tổn, là đừng quá nặng lòng với bất cứ thứ gì ở trên đời.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*