Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ khoe chân múa tay – #Status

Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ khoe chân múa tay.

Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần làm tốt công việc của bản thân: Làm những việc cần làm, đi trên con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, với lại còn thuận theo nhân duyên là được.

Trưởng thành rồi bạn mới biết cách lấy nụ cười để đối diện với tất cả…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*