Cuộc sống này có một loại thương tổn, không phải là khi đối phương làm chuyện gì đó khiến bạn buồn. – #Status

Cuộc sống này có một loại thương tổn, không phải là khi đối phương làm chuyện gì đó khiến bạn buồn. Mà là vào thời điểm bạn cần người ấy nhất, người ấy lại không làm gì cả.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*