Cuộc sống này sẽ bớt đi rất nhiều bi thương nếu như chúng ta có thể thật thà nói với nhau những gì thật lòng chúng ta nghĩ. – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*