Đã có ai gọi cho em quá 20 cuộc mỗi khi không thấy em trả lời tin nhắn, hay lo lắng cho em chưa? – #Status

Đã có ai gọi cho em quá 20 cuộc mỗi khi không thấy em trả lời tin nhắn, hay lo lắng cho em chưa?

Đã có ai đón đưa em mỗi khi trời mưa gió, sợ em lạnh, sợ em ốm hay chưa?

Đã có ai thức thâu đêm cùng em chỉ vì em nói em không ngủ được chưa?

Đã có ai ở bên và chịu đựng tính cách, con người thật của em mà vẫn bao dung em chưa?

Đã có ai, kiên trì ở lại và không bỏ em mà đi hay chưa?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*