Đã có một cái nick luôn invi khi thấy nick tôi sáng… – #Status

Đã có một cái nick luôn invi khi thấy nick tôi sáng…

Có khi…nhìn thấy cái nick đó sáng…tôi đã muốn buzz. Muốn nói thật nhiều.

[Nhưng]… tôi lại im lặng. Im lặng không có nghĩ là ngừng yêu thương. Ai đó đã nói vậy.

Tôi im lặng. Vì tôi biết…ngay cả khi nick của tôi sáng, họ cũng đã không còn muốn nói chuyện vs tôi. Và…có lẽ cứ như thế đi. Lặng lẽ…

Lặng lẽ chờ một cái nick sáng…

Rồi im lặng…. [lại] chờ…

Chờ họ out.

<3 Có đôi khi... yêu thương là im lặng. Và tôi chọn cách im lặng...

<3! Cho một tình yêu!!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*