Đã từng có ai sợ mất bạn ngoài gia đình bạn chưa. – #Status

Đã từng có ai sợ mất bạn ngoài gia đình bạn chưa.

Đã từng thấy bạn bảo bạn bị cảm mà chạy đến bên bạn chưa.

Đã ai mà bạn nói em đói là một lát sau xẽ xuốt hiện với xuất ăn mà bạn thích chưa.

Đã có ai sợ mất bạn chưa.

Đã ai hoảng hốt đi tìm bạn khi điện thoại bạn tắt.

Facebook zalo bạn off chưa.

Đã ai chạy đến cổng nhà bạn chờ bạn khi bạn giạn chưa.

Đã có ai chưa vậy……..!!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*