Đàn ông đa số tự buộc lòng phải che giấu cảm xúc, chỉ thể hiện nỗi buồn vào điếu thuốc, sự tĩnh lặng khi đêm về hoặc trút bỏ vào cơn say. – #Status

Đàn ông đa số tự buộc lòng phải che giấu cảm xúc, chỉ thể hiện nỗi buồn vào điếu thuốc, sự tĩnh lặng khi đêm về hoặc trút bỏ vào cơn say.

Đàn ông đều chọn cách uống say để giải toả mọi thứ, chọn cách say để quên đi mọi buồn lo để rồi sau tất cả lại tiếp tục mạnh mẽ mà đối diện với cuộc sống này.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*