Đàn ông, họ mặc định cho mình cái mác mạnh mẽ, cứng cỏi. – #Status

Đàn ông, họ mặc định cho mình cái mác mạnh mẽ, cứng cỏi.

Nhưng họ vẫn chỉ dừng lại ở hình hài một con người phàm tục.

Đôi khi mọi thứ đã tồi tệ đến đỉnh điểm, họ chẳng biết làm gì ngoài nở một nụ cười lạnh ngắt trên môi đến đau lòng.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*