Đáng sợ là thế nào ??? – #Status

‘Đáng sợ là thế nào ???

Là sau một thời gian dài chìm đắm vào cái gì đó, bỗng dưng mọi thứ sụp đổ, không còn biết phải đi đâu về đâu…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*